ทำไมต้องแปลภาษาจีนกับเรา?

ศูนย์แปลภาษาจีนออนไลน์ ประสบการณ์การให้บริการแปลภาษาจีนนับ 10 ปี เราพัฒนาระบบการให้บริการเสมอมาอย่าต่อเนื่อง เพื่อให้สั่งงานแปลภาษาจีนได้ง่าย เน้นคุณภาพการแปล สั่งแปลจีนได้ตามกำหนด รับประกันความพึงพอใจ ลูกค้าจึงมั่นใจใช้บริการแปลภาษาจีนกับเรา

 ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159  093 397 4214 , 098 601 1594
 pasa@pawano.com
 Line ID: @pawano
อ่าน

4 บริการตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ที่ทำให้ภาษาดียิ่งขึ้น

บริการตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
PROOFREADING เราพร้อมให้คำปรึกษา และบริการตรวจและแก้ไขไวยากรณ์งานภาษาอังกฤษทุกประเภทอย่างมืออาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี เหมาะสำหรับงานต่างๆ ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นในระดับงานวิจัยของนักศึกษาไปจนถึงในระดับงานวิชาการ โดยทางเราจะมีขั้นตอนและบริการต่างๆ คือ
  • Proofreading
คือ การตรวจพิสูจน์อักษรว่าเนื้อหาของชิ้นงานของคุณว่าควรปรับปรุง หรือแก้ไขในจุดใด เพื่อให้เนื้อหาของชิ้นงานมาคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

  • Proofreading & Editing
คือ การตรวจพิสูจน์อักษร เพื่อให้ข้อความที่เราต้องการใช้สื่อสารบนสื่อสิ่งพิมพ์และช่องทางอื่นๆ นั้นสามารถสื่อสารข้อความต่างๆ ให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงกันกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสาร ไม่เกิดความคลาดเคลื่อน เช่น การตรวจคำผิดคำตกหล่นที่อาจส่งผลทำให้ความหมายของเนื้อหาเกิดความเปลี่ยนแปลง ตรวจการตัดคำ หรือการฉีกคำในแต่ละบรรทัดว่ามีอยู่หรือไม่ เพื่อทำการแก้ไขให้คำที่ขาดออกมาเต็มคำ ตรวจคำทับศัพท์ หรือคำเฉพาะ เช่น ชื่อสถานที่ ชื่อประเทศต่างๆ และอื่นๆ ให้พิมพ์ออกมาได้อย่างถูกต้องครบทุกตัวอักษร ไปจนถึงการตรวจขนาดของตัวอักษร และฟอนต์ที่ต้องการใช้ จนไปถึงระยะห่างของบรรทัดให้ตรงตามความต้องการของคุณ

  • Paraphrasing
คือ การเขียนเนื้อหาที่จะมีการกล่าวถึงความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยถ้อยคำ และสไตล์การสื่อสารในแบบของตัวเราเอง คล้ายๆ กับการแปลภาษา แต่จะต่างกันตรงที่เป็นการแปลความคิดและสไตล์การเขียนของคนๆ หนึ่งให้ออกมาเป็นคำพูดและสไตล์การเขียนในแบบของเรา ไม่ใช่การแปลจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งเลยซะทีเดียว ซึ่ง Paraphrasing นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการเขียนทางวิชาการ โดยเฉพาะการทำรายงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ที่เราอาจมีการอ้างถึงพวกเขาเหล่านั้นในบางครั้งในเนื้อหา เพื่อสื่อสารให้คนที่อ่านเนื้อหาของงานสามารถเข้าใจถึงความคิดของคนอื่นที่เราทำการศึกษามาได้อย่างชัดเจนด้ายถ้อยคำ และลักษณะของภาษาในสไตล์ของตัวเราเอง ดังนั้น ลักษณะของการใช้ภาษา และไวยากรณ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการตรวจพร้อมแก้ไขเนื้อหาให้สามารถใช้ลักษณะของภาษาได้ตรงกับสถานการณ์ และบริบทที่ต้องการจะเล่าเรื่อง รวมถึงหลักไวยากรณ์ให้ใช้ได้อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน หรือการเกิดความเข้าใจผิดต่อเนื้อหา

  • Rewriting
คือ ขั้นตอนในการนำงานเขียนมาแก้ไข หรืออาจถึงขั้นทำการเขียนใหม่เลย เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นโดยจะทำการแก้ไขเนื้อหาในส่วนต่างๆ เช่น การแก้ไขคำที่ใช้ การแก้ไขรูปประโยค ไปจนถึงการตรวจการใช้แกรมม่าให้ใช้ได้อย่างถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็น และหากต้องเขียนเนื้อหาของชิ้นงานขึ้นมาใหม่เลย ก็จะทำการเขียนโดยยังคงใจความ หรือโครงสร้างของงานต้นฉบับเดิมเอาไว้ แต่ทำให้อ่านแล้วเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ซึ่งเรามีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของภาษามาทำการ Rewriting เพื่อเพิ่มคุณภาพของชิ้นงานให้ดูน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

สั่งงานแปล

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่
www.รับตรวจไวยากรณ์.com หรือที่เมล์ pasa@pawano.com
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 09 3397 4214 หรือที่ ไลน์ไอดี: @pawano