อ่าน

นโนบายการลบข้อมูล

นโยบายการลบข้อมูล (Data Deletion Policy)

          เรารวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยและความคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมในการจัดการดูแลข้อมูลของคุณที่เราทำการเก็บรวบรวมไว้
          โดยปกติแล้วเราจะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ที่คุณให้ไว้แก่เราภายในระยะเวลาที่กำหนดและจำเป็นสำหรับการประมวลผลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดการลบข้อมูลมีดังต่อไปนี้

1.    ไฟล์งาน
          1.1    เราจะลบไฟล์งานต้นฉบับที่คุณอัปโหลดเข้ามาเพื่อขอทราบค่าบริการตรวจไวยากรณ์ภายใน 180 วันหากไม่มีการยืนยันสั่งงานและชำระค่าบริการ
          1.2 เมื่อคุณยืนยันสั่งงานและชำระค่าบริการ เราจะเก็บไฟล์งานต้นฉบับและไฟล์งานตรวจไวยากรณ์ไว้ 180 วันหลังจากงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบในทันทีเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความลับและมาตรการรักษาความปลอดภัย

2.    ข้อมูลส่วนบุคคล
          2.1    ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่คุณเป็นผู้กรอกเข้ามา (เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ฯลฯ) จะถูกเก็บไว้เพื่อการประมวลผลข้อมูลในระบบของเรา แต่คุณสามารถขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา โดยแจ้งเรื่องเข้ามาที่อีเมล pasa@pawano.com เราจะทำการตรวจสอบและดำเนินการตามคำขอของคุณภายใน 7 วัน
          2.2    ในกรณีที่คุณต้องการให้ลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ หลังจากเราดำเนินการลบบัญชีตามคำขอของคุณแล้ว เราจะทำการประมวลผลข้อมูลของคุณ และจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและนโยบายของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
               2.2.1    เพื่อตอบข้อสงสัยหรือแก้ปัญหาที่คุณอาจแจ้งเข้ามาในภายหลัง
               2.2.2    เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเรียบร้อย และความสมบูรณ์ของบริการ
               2.2.3    เพื่อระงับข้อพิพาทหรือตรวจสอบค่าบริการคงค้าง
               2.2.4    เพื่อตรวจสอบและยับยั้งการใช้บริการของเราในทางที่ผิด
          2.3    เราอาจจะยังคงเก็บรักษาข้อมูลของงานที่ระบบเป็นผู้สร้างขึ้นในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (เช่น รหัสลูกค้า รหัสออเดอร์ เป็นต้น) หลังจากพ้นระยะเวลาการจัดเก็บที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและนโยบายของเรา

ติดต่อเราได้ที่
บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 604 หมู่ที่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
โทรศัพท์: 0 4203 0159, 09 3397 4214
อีเมล: pasa@pawano.com
ไลน์ไอดี: @pawano


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

Btn_Neworder.gif

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่
www.proofalltime.com หรือที่เมล์ pasa@pawano.com 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 093-397-4214 หรือที่ไลน์ @pawano