อ่าน

บริการ Proofreading & Editing บริการตรวจเช็คแกรมม่าเต็มรูปแบบ

ตรวจภาษาแบบ proofreading and editing
ทำความเข้าใจกับบริการ Proofreading & Editing

Proofreading & Editing คือ การตรวจพิสูจน์อักษรพร้อมกับทำการแก้ไขและเรียบเรียงเนื้อหา คำ รวมถึงลักษณะภาษาที่ใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ว่าต้องการนำข้อความเหล่านี้ไปใช้งานในด้านใด เพื่อให้เนื้อหาที่ได้มีความเหมาะสม และมีคุณภาพในการนำไปใช้งาน โดยกระบวนการ Proofreading & Editing  นั้นสามารถทำได้กับงานหลากหลายด้าน อาทิเช่น งานภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ ที่ต้องการความถูกต้องในการใช้ภาษาสูงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวของคุณเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานประเภท

- จดหมายธุรกิจ (Business letter editing)
- เนื้อหาเว็บไซต์ (Website content editing)
- หนังสือสัญญา (Agreement/ contact editing)
- คู่มือต่างๆ (Manual editing)

โดยบริการของทางเราจะทำการนำเนื้อหางานของคุณมาตรวจพิสูจน์อักษร พร้อมปรับปรุงเรียบเรียงเนื้อหาให้ใหม่ ให้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เสมือนเจ้าของภาษาเป็นผู้เขียนงานชิ้นนั้นขึ้นมาเองเลยทีเดียว

ต่อมา คือ งานภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นงานที่ต้องการความเป็นมืออาชีพในการใช้ภาษาสูง ไม่ว่าจะเป็น

-Article / บทความภาษาอังกฤษ
-Essay / งานเขียนภาษาอังกฤษ
-Report / รายงานภาษาอังกฤษ
-Thesis / วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
-Dissertation / สารนิพนธ์ภาษาอังกฤษ
-Research paper / รายงานวิจัยภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง
ตัวอย่างการแก้ Proofreading and Editing

โดยบริการ Proofreading & Editing ของเราจะเน้นในด้านการตรวจสอบ และแก้ไขลักษะการใช้ภาษาของเนื้อหาในทุกๆ ด้าน ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และดูเป็นมืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการชิ้นงานที่มีคุณภาพสูง แต่อาจไม่ถนัดทางด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร เช่น ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในชีวิตประจำวัน 

และสุดท้าย งานภาษาอังกฤษทั่วไป ที่ต้องการเนื้อหางานเขียนที่มีความถูกต้อง และมีลักษณะในการใช้ภาษาเขียนที่ดี  เช่น

-Statement of purpose การเขียนเรียงความแนะนำตัวเองเพื่อการศึกษาต่อ
-Letter of recommendation การเขียนจดหมายแนะนะ เพื่อการสมัครงาน และการเรียนต่อ
-General letter การเขียนจดหมายทั่วไป 

ซึ่งบริการ Proofreading & Editing ของเราจะช่วยทำการตรวจสอบงานเขียนของคุณในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เนื้อหาของงานออกมามีคุณภาพ สามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างมั่นใจ โดยมีรายละเอียดหลักๆ ที่เราจะทำการตรวจสอบ คือ

-ตรวจไวยากรณ์ ว่าใช้ได้ถูกต้องตามหลักภาษาหรือไม่
-ตรวจการเว้นวรรคคำ ว่าทำได้ถูกต้องหรือไม่
-ตรวจความต่อเนื่องของประโยค ว่าสามารถอ่านได้ลื่นไหลดีหรือไม่
-ตรวจคำศัพท์ต่างๆ ว่ามีคำที่สะกดหรือใช้ผิดอยู่หรือไม่

        ซึ่งจากบริการทั้งหมดที่กล่าวมา เรามี English native editors ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการตรวจเอกสารภาษาอังกฤษได้ทุกประเภททั้งแบบ British และ American English เพื่อคอยช่วยเหลือพร้อมให้บริการคุณในทุกๆ ด้านของงานแปลภาษา ช่วยทำให้คุณได้รับชิ้นงานอย่างรวดเร็ว ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ สามารถนำชิ้นงานไปใช้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมั่นใจ


สนใจใช้ บริการรับตรวจ Proofreading กับเราได้ที่ สั่งตรวจ Proofraeding  & Editng
โทร. 0 42 030 159 ,093 397 4214 หรือ อีเมล์: pasa@pawano.comแชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

Btn_Neworder.gif

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่
www.proofalltime.com หรือที่เมล์ pasa@pawano.com 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 093-397-4214 หรือที่ไลน์ @pawano